Política de devolucions

Entitats que realitzen vendes puntuals a través de la web 

 

Associacio Cultural la Companyia CIF G55689749

Domicili fiscal: Passeig Ribera, 11   43500 TORTOSA

Telefon: 658815023

Mail: lacompanyiatortosa@gmail.com

 

Maria Elena Maureso Vigorós NIF : 40558847A

Domicili fiscal: Carrer Mare de Deu de Montserrat, 8

Telfon : 609204120

Mail : deltadelbre@gmail.com

 

Cancel·lació dels espectacles 

 

Un cop l’usuari ha comprat les entrades, aquestes només poden retornar-se si:

  • L’ESDEVENIMENT NO ES REALITZA: Sí, l’espectacle es suspén per part de l’organitzador es procedirà a la devolució de l’import de l’entrada/es comprada/es, a través d’aquesta web.
  •  CANVI DE DATA: Si l’organitzador de l’espectacle es veu obligada per raons alienes a fer un canvi de data de l’espectacle, s’oferirà una nova data i condicions d’assentament i entrada igual. Si aquesta nova data no encaixa a l’usuari, es procedirà a la devolució de l’import de l’entrada/es comprada/es.

En ambdós casos, tot el tràmit s’efectuarà mitjançant correu electrònic on s’explicarà el procés de gestió i termini per a sol·licitar la devolució. Si passat el termini, no s’ha rebut cap resposta, no es tornaran els diners.
Els usuaris que no assisteixin a l’esdeveniment, no tenen dret a la devolució de l’import de l’entrada/es comprada/es.
Per a la devolució, rebreu un correu electrònic indicant en cada cas el procediment a seguir.